Καμπόσος: Δεν επιθυμούμε να πλήξουμε τους χυμοποιούς ΑΛΛΑ απαιτούμε να λειτουργούν τους βιολογικούς τους