Δήμος Άργους Μυκηνών:Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δήμος Άργους Μυκηνών:Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών


1. Τα ΚΕΠ στα οποία εργάζονται τρεις (3) ή περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου

θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ήτοι :
 Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 20:00 και με ώρες
εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30.
 Σάββατο από 8:00 έως 14:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00
έως 13:30.
? Τα υπόλοιπα ΚΕΠ θα λειτουργούν με πρωινό ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως
Παρασκευή από 7:30 έως 15:30 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 7:30 έως
15:30.
Β. Εξυπηρέτηση κοινού
? Χωρίς ραντεβού: Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το
σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Η είσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά
περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ.
?Με ραντεβού: Διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού,
είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη
(rantevou.kep.gov.gr):
?Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως
Παρασκευή από 8:15 έως 19:15
? Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή
από 7:45 έως 14:30
? Με τηλεδιάσκεψη: Είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive), για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή :
?Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως
Παρασκευή από 8:15 έως 14:30
?Για τα ΚΕΠ που λειτουργούν με πρωϊνό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή
από 7:45 έως 14:30.
Η εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ το Σάββατο θα γίνεται μόνο με φυσική παρουσία χωρίς
προηγούμενο ραντεβού.

powered by social2s