Σύστημα ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και στην Τουριστική Σχολή Άργους

 Σύστημα ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και στην Τουριστική Σχολή Άργους

Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το 2018 με την μορφή αιτήματός μας προς το Υπ Τουρισμού για διαχειριστική ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης έχει πλέον εφαρμοστεί στην σχολή μας και γίνεται αποτελεσματική χρήση από όλους τους εμπλεκόμενους

στην εκπαιδευτική καθημερινότητα από το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Η εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπ Τουρισμού μας δίνειτην ευκαιρία για πρώτη φορά να λειτουργήσουμε με ενιαίο σύγχρονο μηχανογραφημένο τρόπο συνολικά σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας.


Ο ενιαίος χαρακτήρας του συστήματος της γραμματειακής υποστήριξης και φυσικά, ο συνεχής έλεγχος και οι βελτιώσεις που καθημερινά προτείνονται, ουσιαστικά απλοποιούν και διευκολύνουν την εσωτερική λειτουργία των τουριστικών εκπαιδευτικών μονάδων (Σ.Τ.Ε).

Η άμεση ενημέρωση που προσφέρεται από το ηλεκτρονικό σύστημα περιορίζει την πολλαπλή επικοινωνία και μειώνει τη γραφειοκρατία αυξάνοντας συγχρόνως την αξιοπιστία των στοιχείων τόσο στις εκπαιδευτικές μονάδες όσο και στις διοικητικές δομές.

Όλες οι πληροφορίες που θα δημιουργούνται στο σύστημα των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού Θα είναι προσπελάσιμες από όλους ( μαθητές, καθηγητές , διοίκηση, γραμματεία) από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Καταρτιζόμενοι , εκπαιδευτικοί, γραμματεία και διοίκηση θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα, με ένα αυστηρό και εξελιγμένο σύστημα δικαιωμάτων και ρόλων ( κωδικοί εισόδου).

Κάθε έντυπο των Σχολών και της Διοίκησης θα βρίσκεται μόνιμα στο σύστημα, προσπελάσιμο μόνο από αυτούς που έχουν τα σχετικά δικαιώματα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Το εγκαταστημένο πληροφοριακό σύστημα της σχολής μας περιλαμβάνει 4 δομικά μέρη:

-Γραμματειακή υποστήριξη κατάλληλα παραμετροποιημένη για να υποστηρίζει όλη την διαχείριση της γραμματείας του ΙΕΚ ( εγγραφές, τμηματοποίηση μαθητών & μαθητολόγιο / ειδικότητα /τμήμα, εβδομαδιαία & ωρολόγια προγράμματα σπουδών, αναθέσεις μαθημάτων, διαχείριση φοίτησης καταρτιζομένων, αποτελέσματα προαγωγικών- επιδόσεων εξαμήνων, επαναληπτικές εξετάσεις καταρτιζόμενων, πρακτική άσκηση/τοποθέτηση /εκπλήρωση, αιτήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων , εποπτεία πρακτικής άσκησης κλπ)

 -Ψηφιακή διαχείριση των αιτήσεων που καταθέτουν υποψήφιοι καταρτιζόμενοι κάθε χρόνο για εισαγωγή στην σχολή , της μοριοδότησης και της τελικής επιλογής τους για το ΙΕΚ αλλά και της βαθμίδας μετεκπαίδευσης.

-Portal Σπουδαστών. Ένα από τα πλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά του συστήματος πολύπαραμετρικό που θα προσφέρει με αμεσότητα πρόσβαση στους σπουδαστές σε όλα τα έντυπα και έγγραφα που τους ενδιαφέρουν ( αιτήσεις εισαγωγής & εγγραφές, απουσίες, βαθμοί , βεβαιώσεις σπουδών και πιστοποιητικά αλλά και εκπαιδευτικό υλικό της ημέρας)

-Portal Εκπαιδευτικών. Μια συνεργατική πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς των σχολών με ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και απεριόριστη επικοινωνία με τους μαθητές-τριες και την διοίκηση του εκπαιδευτηρίου ώστε να αποτυπώνονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός της πλατφόρμας (πχ βιβλίο ύλης , διδακτικές ώρες , εκπαιδευτικό υλικό της ημέρας, εργασίες , ασκήσεις κλπ).

Η παραπάνω ψηφιακή καινοτομία μας χαροποιεί ιδιαίτερα που εφαρμόζεται στο σύνολό της με επιτυχία και στην σχολή μας με μεγάλη αποδοχή από μαθητές εκπαιδευτές, προσωπικό και δ/νση.

 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ / Δ.ΝΤΗΣ ΙΕΚ