Το 1ο Λύκειο Άργους θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το 1ο Λύκειο Άργους θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων

και Εκπαίδευσης, για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassadors Schools - EPAS)

Η χαρά μας είναι μεγάλη που το σχολείο μας μετά από αίτησή του έγινε δεκτό να συμμετάσχει επίσημα στο πρόγραμμα, μαζί με άλλα 90 σχολεία από όλη την Ελλάδα και να διεκδικήσει μετά από αξιολόγηση των δράσεων του, τον τίτλο του «Σχολείου -Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) στόχο έχει την αναβάθμιση της γνώσης των νέων, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η Διευθύντρια
Λένα Παπαθανασίου

powered by social2s