Προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολείων στην Αργολίδα, εξυπηρέτηση πολιτών μόνο με ραντεβού