Συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έρευνα των μεταλλάξεων του κορονοϊού