Νέος πρόεδρος των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Πιτσάκης

Νέος πρόεδρος των Επιμελητηρίων της  Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Πιτσάκης

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτης Πιτσάκης, αναλαμβάνει  καθήκοντα νέου προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Ο κ. Πιτσάκης θα διαδεχτεί τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Γιάννη Παναρίτη, και η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συντονίζει τη δράση των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μεταξύ άλλων υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε επιτροπές, σε όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται από την Περιφέρεια κ.α., υποβάλλει προτάσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αναλαμβάνει τον συντονισμό δράσεων των Επιμελητηρίων, σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων